Chiều ngày 22/9/2016 Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.


Tên album
Chiều ngày 22/9/2016 Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/09/2016 5:57:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 05:59:12 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 05:59:12 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 05:59:12 CH

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 05:59:12 CH

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 05:59:12 CH

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Phó .Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp Đại Sứ Đan Mạch Charlott Laursen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/09/2016 05:59:12 CH

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất