Chiều ngày 19/9/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Hiến pháp Cộng hóa Séc Miroslav A n tl sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 19/9/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Hiến pháp Cộng hóa Séc Miroslav A n tl sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
.
Ngày tạo
19/09/2016 6:12:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Hiến pháp Cộng hóa Séc Miroslav A n tl sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Hiến pháp Cộng hóa Séc Miroslav A n tl sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,92MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Hiến pháp Cộng hóa Séc Miroslav A n tl sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,74MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Hiến pháp Cộng hóa Séc Miroslav A n tl sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Hiến pháp Cộng hóa Séc Miroslav A n tl sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/09/2016 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,78MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất