Chiều 12/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền


Tên album
Chiều 12/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/09/2016 5:35:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền

Ngày tạo: 12/09/2016 05:37:41 CH

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền

Ngày tạo: 12/09/2016 05:37:41 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền

Ngày tạo: 12/09/2016 06:01:41 CH

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền

Ngày tạo: 12/09/2016 05:37:41 CH

Dung lượng: 876,15kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền

Ngày tạo: 12/09/2016 05:37:41 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh Cộng hòa Singapore Tiêu Chí Hiền

Ngày tạo: 12/09/2016 06:01:41 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất