Chiều 9/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch JICA, Ông Kitaoka Shinichi.


Tên album
Chiều 9/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch JICA, Ông Kitaoka Shinichi.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/09/2016 5:29:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch JICA, Ông Kitaoka Shinichi.

Ngày tạo: 09/09/2016 05:30:49 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch JICA, Ông Kitaoka Shinichi.

Ngày tạo: 09/09/2016 05:30:49 CH

Dung lượng: 958,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch JICA, Ông Kitaoka Shinichi.

Ngày tạo: 09/09/2016 05:30:49 CH

Dung lượng: 944,77kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch JICA, Ông Kitaoka Shinichi.

Ngày tạo: 09/09/2016 05:30:49 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch JICA, Ông Kitaoka Shinichi.

Ngày tạo: 09/09/2016 05:30:49 CH

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất