Chiều ngày 8/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro


Tên album
Chiều ngày 8/9/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2016 6:14:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 08/09/2016 06:15:04 CH

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 08/09/2016 06:15:04 CH

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 08/09/2016 06:15:04 CH

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 08/09/2016 06:15:04 CH

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 08/09/2016 06:15:04 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 08/09/2016 06:15:04 CH

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất