Sáng ngày 31/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình.


Tên album
Sáng ngày 31/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/08/2016 10:38:50 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2016 10:59:42 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2016 10:59:42 SA

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2016 10:59:42 SA

Dung lượng: 876,88kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2016 10:59:42 SA

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2016 10:59:42 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Bình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2016 10:59:42 SA

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất