Chiều 23/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio M.Servigon đến chào xã giao.


Tên album
Chiều 23/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio M.Servigon đến chào xã giao.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/08/2016 5:08:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio M.Servigon đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 05:10:53 CH

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio M.Servigon đến chào xã giao..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 05:10:53 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio M.Servigon đến chào xã giao..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 05:10:53 CH

Dung lượng: 2,97MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ PhiLippines Ambassador Jerril G. Santos đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 05:10:53 CH

Dung lượng: 3,05MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio M.Servigon đến chào xã giao..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 05:10:53 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio M.Servigon đến chào xã giao..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 05:10:53 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất