Chiều 23/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.


Tên album
Chiều 23/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/08/2016 4:07:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 04:09:10 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 04:09:10 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 04:09:10 CH

Dung lượng: 3,25MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 04:09:10 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 04:09:10 CH

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ New Zealand HAIKE MANNING đến chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2016 04:09:10 CH

Dung lượng: 3,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất