Sáng ngày 22/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.


Tên album
Sáng ngày 22/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/08/2016 11:08:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2016 11:10:58 SA

Dung lượng: 956,95kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2016 11:10:58 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2016 11:10:58 SA

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2016 11:10:58 SA

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2016 11:10:58 SA

Dung lượng: 3,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/08/2016 10:03:19 SA

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất