Chiều 18/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.


Tên album
Chiều 18/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2016 5:43:48 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2016 05:47:34 CH

Dung lượng: 867,19kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2016 05:47:34 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2016 05:47:34 CH

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2016 05:47:34 CH

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2016 05:47:34 CH

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2016 05:47:34 CH

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất