Sáng 15/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Sáng 15/8/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/08/2016 12:49:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu QH Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/08/2016 01:00:44 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu QH Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/08/2016 01:00:44 CH

Dung lượng: 3,55MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu QH Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/08/2016 01:00:44 CH

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu QH Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/08/2016 01:00:44 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu QH Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/08/2016 01:00:44 CH

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Đoàn đại biểu QH Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xổm-Phăn Pheng-Khăm-My Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/08/2016 01:00:44 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất