Ngày 18/7/2016.Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.


Tên album
Ngày 18/7/2016.Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/07/2016 3:46:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/07/2016 04:07:19 CH

Dung lượng: 3,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/07/2016 04:07:19 CH

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/07/2016 04:07:19 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/07/2016 04:07:19 CH

Dung lượng: 2,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/07/2016 04:07:19 CH

Dung lượng: 3,26MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/07/2016 04:07:19 CH

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất