Chiều ngày 14/7/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Thụy Điển CAMILLA MELLANDER.


Tên album
Chiều ngày 14/7/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà Đại sứ Thụy Điển CAMILLA MELLANDER.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/07/2016 5:22:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất