Sáng ngày 17/6/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.


Tên album
Sáng ngày 17/6/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/06/2016 11:49:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 03:31:22 CH

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 03:31:22 CH

Dung lượng: 2,74MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 03:31:22 CH

Dung lượng: 2,96MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 03:31:22 CH

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 03:31:22 CH

Dung lượng: 3,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Christian Berger Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2016 03:31:22 CH

Dung lượng: 3,37MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất