Chiều ngày 16/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 16/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/06/2016 4:54:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2016 05:03:14 CH

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2016 05:03:14 CH

Dung lượng: 2,74MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2016 05:03:14 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2016 05:03:14 CH

Dung lượng: 3,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2016 05:03:14 CH

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Thanasak Patimaprakorn thăm chính thức Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2016 05:03:14 CH

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất