Chiều ngày 8/6/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi.


Tên album
Chiều ngày 8/6/2016.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/06/2016 4:30:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 04:32:24 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 04:32:24 CH

Dung lượng: 2,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 04:32:24 CH

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 04:32:24 CH

Dung lượng: 2,90MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 04:32:24 CH

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Nhật Bản tại Việt Nam FuKada Hiroshi..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2016 04:32:24 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất