Chiều ngày 1/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên các nhiệm Kỳ.


Tên album
Chiều ngày 1/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên các nhiệm Kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/06/2016 4:32:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên các nhiệm Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2016 04:34:40 CH

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên các nhiệm Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2016 04:34:40 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên các nhiệm Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2016 04:34:40 CH

Dung lượng: 553,50kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên các nhiệm Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2016 04:34:40 CH

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên các nhiệm Kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2016 04:34:40 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất