Chiều ngày 24/5/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.


Tên album
Chiều ngày 24/5/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/05/2016 4:20:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 04:22:49 CH

.

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 04:22:49 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 04:22:49 CH

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 04:22:49 CH

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 04:22:49 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2016 04:22:49 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất