Sáng ngày 23/5/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.


Tên album
Sáng ngày 23/5/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/05/2016 12:44:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/05/2016 12:46:44 CH

Dung lượng: 3,19MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/05/2016 12:46:44 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/05/2016 12:46:44 CH

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/05/2016 12:46:45 CH

Dung lượng: 3,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/05/2016 12:46:45 CH

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng Nghị sĩ Tom Carper thuộc Bang DeLaWare.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/05/2016 12:46:45 CH

Dung lượng: 3,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất