Ngày 26/4/2016,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.


Tên album
Ngày 26/4/2016,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/04/2016 1:17:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2016 01:24:52 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2016 01:24:55 CH

Dung lượng: 511,09kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2016 01:24:55 CH

Dung lượng: 496,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2016 01:24:55 CH

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2016 01:24:55 CH

Dung lượng: 3,68MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn cán bộ hưu trung,cao cấp của Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/04/2016 01:24:55 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất