Chiều 20/4/2016.Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ Tịch Tập Đoàn Kumho Asiana Park Sam Gu.


Tên album
Chiều 20/4/2016.Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ Tịch Tập Đoàn Kumho Asiana Park Sam Gu.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/04/2016 4:34:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Tập Đoàn Kumho Asiana Park Sam Gu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2016 04:48:19 CH

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Tập Đoàn Kumho Asiana Park Sam Gu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2016 04:48:23 CH

Dung lượng: 3,41MB

Tải ảnh gốc

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Tập Đoàn Kumho Asiana Park Sam Gu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2016 04:48:23 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Tập Đoàn Kumho Asiana Park Sam Gu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2016 04:48:23 CH

Dung lượng: 4,37MB

Tải ảnh gốc

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Tập Đoàn Kumho Asiana Park Sam Gu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2016 04:48:23 CH

Dung lượng: 5,16MB

Tải ảnh gốc

Tặng phẩm .Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2016 04:48:23 CH

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất