Chiều 1/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Tên album
Chiều 1/4/2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/04/2016 10:11:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 10:13:48 SA

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 10:13:48 SA

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 10:13:48 SA

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 10:13:48 SA

Dung lượng: 4,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 10:13:48 SA

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/04/2016 10:13:48 SA

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất