Sáng 18/0./2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.


Tên album
Sáng 18/0./2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/03/2016 10:43:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 10:58:16 SA

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 10:58:16 SA

Dung lượng: 5,74MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 10:58:16 SA

Dung lượng: 3,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 10:58:16 SA

Dung lượng: 4,83MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 10:58:16 SA

Dung lượng: 6,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài CLAUDE BARTOLONE.Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/03/2016 10:58:16 SA

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất