Sáng,25/8/2015, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Sáng,25/8/2015, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/08/2015 7:43:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 09:57:53 SA

Đại biểu Lê Đình Khanh - ĐBQH Tỉnh Hải Dương góp ý kiến về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 09:57:54 SA

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền - ĐBQH Tỉnh Lâm Đồng góp ý kiến về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 09:57:54 SA

Đại biểu Phạm Xuân Thường - ĐBQH Tỉnh Thái Bình góp ý kiến về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 09:57:54 SA

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi - ĐBQH Tỉnh Thanh Hóa góp ý kiến về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 09:57:54 SA

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi - ĐBQH Tỉnh Thanh Hóa về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự(sửa đổi)Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 09:57:54 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất