Sáng 24/8/2015 Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Sáng 24/8/2015 Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/08/2015 9:20:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:30:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:30:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:30:44 SA

Các Đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:30:44 SA

Toàn cảnh hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:30:44 SA

Toàn cảnh hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:30:44 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất