Kỳ họp thứ 9, Ngày 21/5/2015. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 9, Ngày 21/5/2015. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/05/2015 8:56:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/05/2015 08:59:50 SA

Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm UBPL của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/05/2015 08:59:50 SA

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/05/2015 08:59:50 SA

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày Báo cáo về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/05/2015 09:29:34 SA

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/05/2015 10:14:14 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày báo cáo, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

Ngày tạo: 22/05/2015 10:55:28 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất