Chiều ngày 13/8/2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Adriano do Nascimento


Tên album
Chiều ngày 13/8/2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Adriano do Nascimento
Nội dung mô tả
Chiều ngày 13/8/2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Adriano do Nascimento đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam
Ngày tạo
14/08/2014 12:58:58 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Adriano do Nascimento. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 01:03:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Adriano do Nascimento. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 01:03:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Adriano do Nascimento. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 03:05:27 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất