Chiều 17/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn


Tên album
Chiều 17/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn
Nội dung mô tả
Chiều ngày 17/4/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CHLB Đức Edelgard Buhlmahn
Ngày tạo
28/07/2014 2:54:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:55:14 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:55:14 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:55:14 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:55:14 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:55:14 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Edelgard Buhlmahn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:55:14 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất