Chiều 13/7/2021: Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 13/7/2021: Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/07/2021 4:50:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/07/2021 04:51:46 CH

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo tại phiên họp

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/07/2021 04:51:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/07/2021 04:51:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/07/2021 04:51:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất