Sáng 02/4/2021: Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ


Tên album
Sáng 02/4/2021: Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/04/2021 8:27:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 02/04/2021 10:39:03 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,36MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 02/04/2021 10:39:03 SA

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 02/04/2021 10:39:03 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 02/04/2021 10:39:03 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 02/04/2021 10:39:03 SA

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Ngày tạo: 02/04/2021 10:39:03 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất