Chiều 01/4/2021: Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026


Tên album
Chiều 01/4/2021: Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/04/2021 2:56:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 01/04/2021 02:57:54 CH

Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 01/04/2021 02:57:54 CH

Đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 01/04/2021 02:57:54 CH

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình - Đoàn đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 01/04/2021 02:57:54 CH

Đại biểu Trương Minh Hoàng - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 01/04/2021 03:00:10 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày tạo: 01/04/2021 03:00:10 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất