Sáng 01/4/2021: Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội


Tên album
Sáng 01/4/2021: Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/04/2021 8:55:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày tạo: 01/04/2021 08:57:41 SA

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày tạo: 01/04/2021 08:57:41 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày tạo: 01/04/2021 08:57:41 SA

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày tạo: 01/04/2021 08:57:41 SA

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày tạo: 01/04/2021 08:57:41 SA

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày tạo: 01/04/2021 08:57:41 SA

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất