Sáng 31/3/2021: Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội


Tên album
Sáng 31/3/2021: Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/03/2021 1:25:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Ngày tạo: 31/03/2021 01:28:44 CH

Đoàn Nghi lễ Quân đội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Dung lượng: 6,40MB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Ngày tạo: 31/03/2021 01:28:44 CH

Vụ Hành chính chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Dung lượng: 6,42MB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Ngày tạo: 31/03/2021 01:28:44 CH

Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Dung lượng: 5,95MB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Ngày tạo: 31/03/2021 01:28:44 CH

Vụ Phục vụ hoạt động giám sát chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Dung lượng: 6,13MB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Ngày tạo: 31/03/2021 01:28:44 CH

Vụ Tổ chức - Cán bộ chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Dung lượng: 6,77MB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Ngày tạo: 31/03/2021 01:30:58 CH

Vụ Kế hoạch - Tài chính chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Dung lượng: 6,34MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất