Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/11/2019 3:25:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 03:26:24 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 284,07kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 03:29:17 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 466,57kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 03:29:17 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 466,40kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 03:29:17 CH

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết.

Dung lượng: 453,12kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 03:29:17 CH

Toàn cảnh phiên họp.

Dung lượng: 507,79kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 26/11/2019 03:29:17 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 215,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất