Chiều 06/01/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith


Tên album
Chiều 06/01/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Nội dung mô tả
Chiều 06/01, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Ngày tạo
06/01/2019 4:00:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 06/01/2019 04:05:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu chào đón Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 06/01/2019 04:05:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu chào đón Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 06/01/2019 04:05:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu chào đón Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 06/01/2019 04:05:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 06/01/2019 04:05:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Ngày tạo: 06/01/2019 04:05:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất