Chiều 11/12/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào


Tên album
Chiều 11/12/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào
Nội dung mô tả
Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Saysy Santyvong dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
12/12/2018 2:47:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Ngày tạo: 12/12/2018 02:49:56 CH

Dự buổi tiếp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung, Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và lãnh đạo Bộ Tư pháp...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Ngày tạo: 12/12/2018 02:49:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Saysy Santyvong

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Ngày tạo: 12/12/2018 02:49:56 CH

Quang cảnh buổi tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Ngày tạo: 12/12/2018 02:49:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Saysy Santyvong chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Ngày tạo: 12/12/2018 02:49:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Saysy Santyvong.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Ngày tạo: 12/12/2018 02:49:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Saysy Santyvong dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất