Chiều 10/12/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân


Tên album
Chiều 10/12/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/12/2018 4:55:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 10/12/2018 05:03:42 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 10/12/2018 05:03:42 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 10/12/2018 05:03:42 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 10/12/2018 05:03:42 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 10/12/2018 05:03:42 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận nội dung thảo luận chiều 10/12/2018.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 10/12/2018 05:03:42 CH

Toàn cảnh phiên làm việc chiều 10/12/2018.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất