Chiều 10/12/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch


Tên album
Chiều 10/12/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/12/2018 3:01:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Ngày tạo: 10/12/2018 03:06:27 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Ngày tạo: 10/12/2018 03:06:27 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Ngày tạo: 10/12/2018 03:06:27 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Ngày tạo: 10/12/2018 03:06:27 CH

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trình bày tờ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Ngày tạo: 10/12/2018 03:06:27 CH

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 10/12/2018.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Ngày tạo: 10/12/2018 03:06:27 CH

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 10/12/2018.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất