Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 19/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 19/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/11/2018 11:11:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 19/11/2018 11:14:47 SA

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 19/11/2018 11:14:47 SA

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 19/11/2018 11:14:47 SA

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 11:14:47 SA

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 19/11/2018 11:14:47 SA

Các Đại biểu Quốc hội bên lề phiên họp sáng 19/11

Ngày tạo: 19/11/2018 11:14:47 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất