Ngày 02/10/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nghị sỹ Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland


Tên album
Ngày 02/10/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nghị sỹ Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland
Nội dung mô tả
Chiều 02/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp thân mật Đoàn Nhóm Nghị sỹ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland do ông Wayne David, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ liên Đảng làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
03/10/2018 11:18:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nghị sỹ Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland

Ngày tạo: 03/10/2018 11:20:45 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chào đón Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Liên đảng quan tâm đến Việt Nam, Trưởng đoàn Nhóm Nghị sỹ IPU Nghị viện Vương quốc Anh và Bắc Irland Wayne David dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nghị sỹ Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland

Ngày tạo: 03/10/2018 11:20:45 SA

Quang cảnh buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nghị sỹ Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland

Ngày tạo: 03/10/2018 11:20:45 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao đổi với Trưởng đoàn Nhóm Nghị sỹ IPU Nghị viện Vương quốc Anh và Bắc Irland Wayne David.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nghị sỹ Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland

Ngày tạo: 03/10/2018 11:20:45 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Trưởng đoàn Nhóm Nghị sỹ IPU Nghị viện Vương quốc Anh và Bắc Irland Wayne David chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Nghị sỹ Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Irland

Ngày tạo: 03/10/2018 11:20:45 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao đổi với Trưởng đoàn Nhóm Nghị sỹ IPU Nghị viện Vương quốc Anh và Bắc Irland Wayne David.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất