Ngày 01/10/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021


Tên album
Ngày 01/10/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021
Nội dung mô tả
Chiều ngày 01/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021.
Ngày tạo
03/10/2018 11:10:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các Trưởng đại diện bên lề buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021 dự buổi tiếp.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất