Ngày 24/9/2018: Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi


Tên album
Ngày 24/9/2018: Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi
Nội dung mô tả
Ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Thường trực Hội đồng Dân tộc họp phiên mở rộng thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi năm 2016-2018.
Ngày tạo
25/09/2018 11:59:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi

Ngày tạo: 25/09/2018 12:05:41 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến điều hành phiên thảo luận.

Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi

Ngày tạo: 25/09/2018 12:05:41 CH

Đại biểu Đinh Duy Vượt (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) phát biểu.

Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi

Ngày tạo: 25/09/2018 12:05:41 CH

Đại biểu Tống Thanh Bình (Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu) phát biểu.

Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi

Ngày tạo: 25/09/2018 12:05:41 CH

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo của Ủy ban Dân tộc.

Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi

Ngày tạo: 25/09/2018 12:05:41 CH

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo của Ủy ban Dân tộc.

Hội đồng Dân tộc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, dự toán và thực hiện chính sách dân tộc, miền núi

Ngày tạo: 25/09/2018 12:05:41 CH

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu phát biểu.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất