Chiều 19/9/2018: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela


Tên album
Chiều 19/9/2018: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/09/2018 5:01:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Ngày tạo: 19/09/2018 05:05:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Ngày tạo: 19/09/2018 05:05:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Ngày tạo: 19/09/2018 05:05:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Ngày tạo: 19/09/2018 05:05:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Ngày tạo: 19/09/2018 05:05:14 CH

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Ngày tạo: 19/09/2018 05:05:14 CH

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất