Sáng 7/9: Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học


Tên album
Sáng 7/9: Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/09/2018 10:16:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Ngày tạo: 07/09/2018 10:23:46 SA

Đại biểu Bùi Thanh Tùng - Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Ngày tạo: 07/09/2018 10:23:46 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Ngày tạo: 07/09/2018 10:23:46 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Ngày tạo: 07/09/2018 10:23:46 SA

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Ngày tạo: 07/09/2018 10:23:46 SA

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Ngày tạo: 07/09/2018 10:23:46 SA

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất