Chiều 7/9/2018: Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội


Tên album
Chiều 7/9/2018: Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/09/2018 10:08:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội

Ngày tạo: 07/09/2018 10:12:24 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội

Ngày tạo: 07/09/2018 10:12:24 SA

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội

Ngày tạo: 07/09/2018 10:12:24 SA

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trình bày báo cáo của Chính phủ.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội

Ngày tạo: 07/09/2018 10:12:24 SA

Toàn cảnh phiên họp

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội

Ngày tạo: 07/09/2018 10:12:24 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sĩ Lợi phát biểu tại phiên họp.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội

Ngày tạo: 07/09/2018 10:12:24 SA

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại phiên họp.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất