Ngày 24/8/2018: Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc


Tên album
Ngày 24/8/2018: Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc
Nội dung mô tả
Chiều 24/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongnam, Hàn Quốc Park Soo Kwan và đoàn doanh nghiệp của thành phố Busan đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
27/08/2018 10:08:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Ngày tạo: 27/08/2018 10:11:49 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongnam, Hàn Quốc Park Soo Kwan chụp ảnh lưu niệm với Đoàn doanh nghiệp Thành phố Busan.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Ngày tạo: 27/08/2018 10:11:49 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongnam, Hàn Quốc Park Soo Kwan.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Ngày tạo: 27/08/2018 10:11:49 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongnam, Hàn Quốc Park Soo Kwan.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Ngày tạo: 27/08/2018 10:11:49 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongnam, Hàn Quốc Park Soo Kwan.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Ngày tạo: 27/08/2018 10:11:50 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongnam, Hàn Quốc Park Soo Kwan.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc

Ngày tạo: 27/08/2018 10:11:50 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongnam, Hàn Quốc Park Soo Kwan và đoàn doanh nghiệp của thành phố Busan.

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất