Ngày 16/7/2018: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII


Tên album
Ngày 16/7/2018: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII
Nội dung mô tả
Ngày 16/7, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII.
Ngày tạo
17/07/2018 2:21:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ngày tạo: 17/07/2018 02:25:33 CH

Dung lượng: 319,49kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày tạo: 17/07/2018 02:25:33 CH

Dung lượng: 491,65kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ngày tạo: 17/07/2018 02:25:33 CH

Dung lượng: 346,72kB

Tải ảnh gốc

Đảng viên trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Ngày tạo: 17/07/2018 02:25:33 CH

Dung lượng: 359,64kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày tạo: 17/07/2018 02:25:33 CH

Dung lượng: 552,54kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày tạo: 17/07/2018 02:25:33 CH

Dung lượng: 498,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất