Một số hình ảnh bên lề phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2018 2:24:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội sau lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 02:27:26 CH

Các Đại biểu Quốc hội sau lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 02:27:26 CH

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 15/06/2018 02:27:26 CH

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 15/06/2018 02:27:26 CH

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 15/06/2018 02:27:26 CH

Các Đại biểu Quốc hội sau lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 02:27:26 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất