Sáng 15/6, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 15/6, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2018 11:54:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngày tạo: 15/06/2018 11:56:53 SA

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngày tạo: 15/06/2018 11:56:53 SA

Các đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 11:56:53 SA

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 11:56:53 SA

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 11:56:53 SA

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngày tạo: 15/06/2018 11:56:53 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất