Sáng 15/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.


Tên album
Sáng 15/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2018 11:52:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Kết quả biểu quyết Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ngày tạo: 15/06/2018 11:53:30 SA

Kết quả biểu quyết Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ngày tạo: 15/06/2018 11:53:30 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất